SLUŽBY A POJMY

VYTYČENÍ PARCEL NEBO MAJETKOVÝCH HRANIC

Slouží pro identifikaci majetkových hranic v terénu. Zpravidla se vyhotovuje v případech kdy mají sousedé hranici mezi pozemky nevyznačenou, nebo před stavbou nového oplocení, případně při koupi parcely pro ověření jejích hranic v terénu.

Vytyčení je možno udělat dvěmi způsoby.

  1. Je provedeno vytyčení v terénu, následně jsou obesláni všichni dotčení sousedé (i jedním rohem) a mají možnost se do protokolu vyjádřit zda s vytyčením souhlasí či nikoli a proč. Protokol je následně uložen u příslušného katastrálního úřadu. Vytyčené body je nutné stabilizovat dle platných předpisů.
  2. Je provedeno vytýčení v terénu a je seznámen pouze objednatel. Do tohoto procesu Katastrální úřad nevstupuje. Vytyčené body je možné stabilizovat dle dohody s objednatelem.

Obě vytyčení jsou stejně přesná. V případě, že jsou pravděpodobné budoucí spory se sousedy, je lépe udělat vytyčení dle bodu jedna.

Výsledkem je protokol o vytyčení.

zpět