SLUŽBY A POJMY

VÝŠKOVÁ MĚŘENÍ

Jde o měření v nadmořských nebo relativních výškách. Provádí se obvykle jedním ze způsobů:

  • tachymetricky
  • technickou nivelací
  • přesnou nivelací

Měření slouží k zjištění výšek budov, elektrických vedení, spádů, sedání objektů a dalších skutečností.

Pro objednávku tohoto typu měření je potřeba rozmyslet si požadovanou přesnost výsledného měření a možný přístup na měřené body. Např. výšku střechy není možné určit nivelací a přesnost tedy bude v cm, u sedání budov je lépe nivelovat na desetiny milimetru jelikož pohyb bývá jen nepatrný.

Výsledkem měření je protokol o výškovém měření.

zpět