SLUŽBY A POJMY

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ MĚŘENÍ

Jedná se o jedno dílo obsahující zaměření polohopisu i výškopisu dle skutečnosti dané lokality. Většinou následně slouží projektantům pro jejich další práci (projekt nebo rekonstrukce domu, komunikace a další).

 

ukázka polohopisné a výškopisné mapy

Ukázka polohopisné a výškopisné mapy

 

Na lokalitě se podrobně zaměřují stavební objekty, zpevněné i nezpevněné komunikace, znaky inženýrských sítí, výškové rozdíly terénu, komunikací vstupů do objektů a další. Pro objednávku je dobré do snímku mapy (může být i z internetu) barevně vyznačit rozsah pro zaměření a rozmyslet si, pro jaké měřítko bude výsledné měření. Změna měřítka po zaměření je sice možná, ale projeví se jen zvětšením nebo zmenšením podkladu. Pokud je ovšem velké měřítko objednáno na začátku, bude zaměření obsahovat více detailů, které se jinak pro malá měřítka neměří. U tohoto typu zaměření je možné si objednat, co by zaměření mělo obsahovat (např. výška střechy nebo průměr koruny stromu).

Výsledkem je polohopisný a výškopisný plán dle zadaného měřítka, který se předává v tisku i v digitální formě objednateli.

zpět