CENÍK

CENÍK - GEODETICKÉ PRÁCE

Ceny za jednotlivá díla jsou dány v základním jednotkovém ceníku, kteý je pouze výchozím podkladem. Pro konečnou cenu je dále rozhodující pracnost na lokalitě (např. hustý porost nebo zástavba), celkový objem prací (u větších rozsahů je možná sleva za jednotku) a případně vzdálenost od Olomouce.

Pro stanovení ceny za dílo je pořebné znát, k čemu bude následně sloužit. Proto je nejlepší telefonický nebo emailový kontakt, na jehož základě Vám můžeme vykalkulovat konečnou cenu.

Pro tuto kalkulaci si prosím nachystejte základní informace o lokalitě:

  1. Katastrální území
  2. Čísla dotčených parcel
  3. Termín vyhotovení

Prosím kontakujte nás a my Vám na základě Vašich informací sdělíme koněčnou cenu za dílo.

Položky ceníku za geodetické služby jsme rozdělili do následujících skupin:

  1. geometrické plány
  2. vytyčení hranice parcely
  3. vytýčení stavby
  4. polohopisné a výškop. plány
  5. výšková měření
  6. zaměř. skutečného provedení
  7. paušální sazby

Všechny uvedené ceny jsou konečné ceny v Kč.