VÍTÁME VÁS

GEODETICKÉ PRÁCE - POKORNÝ

Působíme především v okolí města Olomouce, jsme schopni vyřídit i zakázku v oblasti severní Moravy. V případě zájmu o geodetické práce nebo zaměřování pozemků u vzdálenějších míst jsou ceny upraveny podle ceníku.

 

NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY

geometrické plányGeometrické plány

Slouží pro vklad novostaveb, rozestavěných staveb, přístaveb, rozdělení parcel a dalších do katastru nemovitostí. Je to jeden z dokladů, bez kterého nelze vklad udělat.

vytyčení parcel,zaměřování pozemkůVytyčení parcel nebo majetkových hranic

Slouží pro identifikaci majetkových hranic v terénu. Zpravidla se vyhotovuje v případech, kdy mají sousedé hranici mezi pozemky nevyznačenou, nebo před stavbou nového oplocení.

Vytyčení staveb, zaměření pozemků.Vytyčení staveb

Vytyčení slouží pro vyznačení budoucí stavby v terénu. Tento úkon dělá oprávněná osoby, která provede vytýčení a zajištění na lavečkách. Výsledkem je vytyčený vnější obrys budoucí stavby.

polohopisná měřeníPolohopisné a výškopisné měření

Jedná se o jedno dílo obsahující zaměření polohopisu i výškopisu dle skutečnosti dané lokality. Většinou následně slouží projektantům pro jejich další práci.

výšková měřeníVýšková měření

Jde o měření v nadmořských nebo relativních výškách. Měření je možné provádět několika způsoby, slouží k zjištění výšek budov, el. vedení, spádů, sedání objektů a dalších skutečností.

Geometrické práce, patří k nim i zaměření skutečného provedení.Zaměření skutečného provedení

Předmětem měření jsou nově vybudované objekty, komunikace, trasy inž. sítí a jiné, které je potřeba geodeticky zdokumentovat pro jejich budoucí možné vytyčení nebo pro porovnání s projektem.

O nás
Naše firma Geodetické práce - Pokorný sídlí v Olomouci. Zabýváme se širokým spektrem geodézie. Pracujeme jak pro soukromníky, tak i pro firmy.

Přístrojové vybavení
Pro zaměřování pozemků a další geodetické práce využíváme mimo základních geodetických pomůcek totální stanice, nivelační přístroje a GPS přijímač. Jedná se geodetické přístroje firmy SOKKIA. Dále využíváme výpočetní techniku s patřičným programovým vybavením, doplněnou o scanery, tiskárny a plotter.